Muzeum Literatury: Ksiazka
Projekt graficzny:
Marzena Piłko-Strzemecka
Redakcja tekstów:
Alicja Szóstka
Rok wydania: 2017
Format: 20 cm x 20 cm
Ilość stron: 24
Okładka: miękka
Druk: ATTYLA s.j.,
ul. Partyzantów 61, Zamość
ISBN: 978-83-947500-0-8
Cena: 12 zł
Folder „Towarzystwo Filomatów 1817-2017”

Folder towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa. Doktor Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) w swoim eseju opisuje niezwykle trudne czasy, w jakich przyszło żyć pierwszym polskim romantykom, których idealistyczne myślenie i młodzieńcze marzenia o szlachetnym życiu w wolnym kraju zderzyło się brutalnie z carską rzeczywistością. Kustosz Wiesława Kordaczuk (ML) zdradza tajemnice, jak Archiwum Filomatów znalazło się Muzeum Literatury. Profesor Andrzej St. Kowalczyk opracował kalendarium krótkiej, ale jakże ważnej historii Towarzystwa.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP