Biblioteka:
tel. 22 831 40 61, wew. 113, 124
biblioteka@muzeumliteratury.pl

Czytelnia:
tel. 22 831 40 61, wew. 115
czytelnia@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
kustosz Grażyna Ryfka
tel. 22 831 40 61 wew. 113
g.ryfka@muzeumliteratury.pl

Opracowanie zbiorów:
kustosz Martyna Replin-Bala
tel. 22 831 40 61 wew. 124
m.replin@muzeumliteratury.pl

kustosz Urszula Pogorzelec
tel. 22 831 40 61 wew. 124
u.pogorzelec@muzeumliteratury.pl

Czytelnia – udostępnianie zbiorów:
kustosz Małgorzata Górzyńska
tel. 22 831 40 61 wew. 115
m.gorzynska@muzeumliteratury.pl

asystent Małgorzata Kawecka
tel. 22 831 40 61 wew. 115
m.kawecka@muzeumliteratury.pl

Biblioteka

W zbiorach Biblioteki Muzeum Literatury znajdują się książki, czasopisma, stare druki, muzykalia, mapy, druki ulotne, plakaty oraz duży zespół wycinków prasowych z XIX i XX wieku. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem epoki romantyzmu i Adama Mickiewicza. Gromadzone od początku istnienia Muzeum mickiewicziana, uzupełnione drukami dotyczącymi powstań narodowych, Wiosny Ludów, Wielkiej Emigracji, stanowią  bodaj najpoważniejszy w Polsce zbiór do badań nad Mickiewiczem i jego epoką.

Bogato reprezentowana jest literatura Młodej Polski, okresu międzywojnia oraz współczesna literatura krajowa i emigracyjna. W dużej mierze księgozbiór koresponduje z archiwami rękopiśmiennymi przechowywanymi w naszym Muzeum, co stwarza dogodne warunki pracy dla badaczy literatury oraz osób opracowujących zbiory.

W czytelni, z księgozbioru podręcznego można korzystać z najważniejszych opracowań, słowników, monografii, pozycji bibliograficznych.

Główny zrąb zbiorów bibliotecznych stanowią książki zabytkowe – rzadkie i cenne egzemplarze jednostkowe oraz całe kolekcje książkowe. Do najważniejszych i najciekawszych kolekcji należą księgozbiory m.in.  Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Marii Dąbrowskiej, Jana Brzękowskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Leopolda Staffa, Zofii Nałkowskiej, Jerzego Andrzejewskiego, Jerzego Stawińskiego. Wiele z poszczególnych egzemplarzy opatrzone są równie cennymi dedykacjami.

Zbiory objęte są katalogami alfabetycznymi: książek, czasopism, starych druków, nut, kartografii oraz katalogiem przedmiotowym (obejmującym nabytki od 1986 r.). Czytelnicy mogą także skorzystać z komputerowego katalogu książek (obejmującego nabytki od 1997 r.). Prowadzone są kartoteki: portretów, ilustratorów, dedykacji, proweniencji, introligatorów.

Biblioteka udostępnia zbiory:

poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9.00 – 15.30

środy, czwartki w godz. 9.00 – 17.30 (z wyjątkiem miesięcy letnich, w których Biblioteka działa      codziennie do 15.30.)

Rewersy realizowane są do 14.30.

Zbiory udostępniamy wyłącznie na miejscu. W związku z tym, że część zbiorów magazynowana jest w oddziałach Muzeum, czas oczekiwania na realizację tych rewersów wynosi do 7 dni.

Wyjątek stanowią wypożyczenia międzybiblioteczne oraz wypożyczenia w ramach współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

Czytelnia Biblioteki Muzeum Literatury jest czynna od 1 lipca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

Obowiązuje limit 2 osób, z czytelni można korzystać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Kontakt: 22 831-40-61 wew. 113 lub 124

Uwaga! Wszystkie osoby przebywające na terenie Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania rygoru sanitarnego, w tym:

1) zakrywania ust i nosa,
2) dezynfekcji dłoni,
3) zachowania dystansu.

Czytelnik, który nie zastosuje się do powyższych zasad, zostanie wyproszony z Biblioteki.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP