Informacja:
tel. 22 831 40 61, wew. 129, 107
Tel/fax: 22 635 75 71
sztuka@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
Izabela Zychowicz
i.zychowicz@muzeumliteratury.pl
22 831 40 61, wew. 107

Zbiory malarstwa i rysunku:
kustosz dr Anna Lipa
a.lipa@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61, wew. 129

Zbiory grafiki:
asystent Jan Owczarek
j.owczarek@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61, wew. 129

asystent Roksana Gawrońska
r.gawronska@muzeumliteratury.pl
22 831 40 61, wew. 107

Opiekun magazynów:
Lech Gołębiewski
22 831 40 61, wew. 189
Dział Sztuki

Pracownicy Działu Sztuki sprawują pieczę nad zbiorami artystycznymi Muzeum Literatury z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, rzemiosła, medalierstwa, mebli oraz licznymi pamiątkami, należącymi niegdyś do polskich pisarzy. Zajmują się też opracowaniem zbiorów, wypożyczaniem obiektów i przyjmowaniem kwerend, ponadto przygotowują wystawy – zarówno krajowe jak i zagraniczne – a także towarzyszące im katalogi.

Zbiory sztuki koncentrują się na ikonografii związanej z Adamem Mickiewiczem, epoce romantycznej, a także sztuce Młodej Polski. Bogato reprezentowany jest portret literacki. Muzeum Literatury posiada największą na świecie kolekcję prac plastycznych Brunona Schulza, w tym jedyny zachowany obraz olejny tego artysty.

Dział posiada katalogi i kartoteki pomocnicze do różnego typu zbiorów artystycznych oraz komputerową bazę danych. Wszystkich chętnych zapraszamy na kwerendy po wcześniejszym umówieniu się w Dziale Sztuki.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP