Wystawy planowane
Oddział: , Data dodania: 15 maja 2021
Pokaz prezentuje unikatowy wybór dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza z kolekcji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Zróżnicowanie tematyczne i formalne zgromadzonych obiektów obrazuje wyjątkową osobowość artysty, jego specyficzny sposób pojmowania świata oraz wymykającą się wszelkim ramom wyobraźnię. Na pokazie […]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP