Biuletyn Informacji Publicznej
BIP

Szanowni Państwo. Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Literatury jest w trakcie przygotowywania. Aby pobrać dokumenty z obecnego BIP-u prosimy w pasku adresowym przed adresem „muzeumliteratury.pl” wpisać słowo „archiwum” i postawić po nim znak „.”

Przepraszamy za utrudnienia.

WŁADZE

Dyrektor: dr Jarosław Klejnocki
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 111

Wicedyrektor: Jakub Makowski
tel. 22 831 76 93
tel. 22 831 40 61
wew. 112

Wicedyrektor, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską:
Piotr Kłoczowski
tel. 22 826 75 50

Główny Inwentaryzator: Andrzej Fiett
tel. 22 831 40 61
wew. 119
a.fiett@muzeumliteratury.pl


RADA MUZEUM

Uchwała nr 164/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na kadencję w latach 2021-2024

dr hab. prof. UW Olaf Krysowski – Przewodniczący
dr hab. prof. UW Grzegorz Bąbiak – Z-ca Przewodniczącego
dyr. Magdalena Biernacka
dyr. Piotr Dmitrowicz
dr hab. prof. UMCS Monika Gabryś-Sławińska
dyr. Dariusz Jaworski
dyr. Artur Jóźwik
dr hab. prof. UKSW Dorota Kielak
dr hab. Maciej Nowak
dr Beata Skrzydlewska
Marcin Sendecki
dr hab. Dorota Siwicka
dr Katarzyna Wagner
dyr. Robert Zydel

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

Dział Głównego Inwentaryzatora
Dział Rękopisów – więcej
Dział Sztuki – więcej
Dział Dokumentacji – więcej
Biblioteka – więcej
Dział Wydawniczy – więcej
Dział Foniczny – więcej
Dział Naukowo-Oświatowy – więcej
Dział Promocji – więcej
Dział Finansowo-księgowy – więcej
Dział Administracyjno-gospodarczy – więcej
Oddział „Muzeum Władysława Broniewskiego w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie” – więcej
Oddział „Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską w Warszawie” – więcej
Oddział „Muzeum Witolda Gombrowicza” – więcej

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – więcej


STATUT MUZEUM LITERATURY

Statut jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny jest dokumentem w formacie PDF – pobierz


REKRUTACJA

Kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej w dziale Administracji ML – zobacz

Samodzielne stanowisko ds. Osobowo-kadrowych 06.04.23 – zobacz

Specjalistka/Specjalista w Dziale Promocji 06.04.23 – zobacz

Oferta pracy na stanowisku Samodzielny/a Księgowy/a (Zastępca Głównego Księgowego) zobacz

Specjalistka/Specjalista w Dziale Promocji – zobacz

Pomoc muzealna w Dziale Administracji – zobacz

Pracownik gospodarczy i zastępstwo kierowcy – zobacz

INFORMACJA PUBLICZNA
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2023 r. – pobierz
Odpowiedź na wniosek z dnia 05.09.2023 r. – pobierz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.04.2023 r. –
pobierz
Odpowiedź na Wniosek z dnia 10.03.2023 r. – pobierz

 

PRZETARGI

2023

Tytuł/nazwa postępowania: Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku  w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”

Odpowiedzi do wykonawców – pobierz (dodano 21.11.23)

Uzupełnienie nr 1 z 20.11.2023 do Zał. 6 (dodano 21.11.23)

Uzupełnienie nr 2 z 20.11.2023 do Zał. 6 (dodano 21.11.23)

Uzupełnienie nr 3 z 20.11.2023 do Zał. 6 (dodano 21.11.23)

Załącznik nr 7 do SWZ_zm.21.11__wzór umowy (zmiana 21.11.23)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.10.2023 r. – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.11.2023 r. – pobierz

 

UWAGA: Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 9 listopada 2023 r. z godz. 12:00 na dzień 24 listopada 2023 r. na godz. 12:00. Otwarcie nastąpi w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 12:30

 1. Zamawiający informuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
 2. W przypadku składania wniosków dotyczących odbycia wizji lokalnej, należy kontaktować się z: Panem Piotrem Miękusem, tel. 694 676 460, e-mail: p.miekus@muzeumliteratury.pl
 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61f46bdb-6f4c-11ee-9aa3-96d3b4440790
 4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
 5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-61f46bdb-6f4c-11ee-9aa3-96d3b4440790
 6. Informacja o wyborze oferty z dn. 08.12.2023 r. – pobierz
 7.  Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 09.01.2024 r. – pobierz

______________

Tytuł/nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Korekta zapisów wzoru umowy (zmiana 20.11.23)pobierz

Wzór umowy (zmiana 20.11.23)pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.11.2023 r. – pobierz

 1. Zamawiający informuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
 2. W przypadku składania wniosków dotyczących odbycia wizji lokalnej, należy kontaktować się z: Panem Piotrem Miękusem, tel. 694 676 460, e-mail: p.miekus@muzeumliteratury.pl
 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70e69ff8-8470-11ee-9aa3-96d3b4440790
 4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
 5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-70e69ff8-8470-11ee-9aa3-96d3b4440790
 6. Informacja o wyborze oferty z dn. 15.12.2023 r. – pobierz
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 12.01.2024 r. – pobierz

_______________

Tytuł/nazwa postępowania: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.05.2023 r. – pobierz

 1. Zamawiający informuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
 2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bf415a93-f004-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
 3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
 4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bf415a93-f004-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
 5. Informacja o wyborze oferty z dn. 30.06.2023 r. – pobierz
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 20.07.2023 r. – pobierz
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 12.01.2024 r. – pobierz

_____________________________

2022

Tytuł/nazwa postępowania: Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemów bezpieczeństwa w budynkach biurowo-magazynowych wraz z przyległym do nich terenem przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie od dnia 01.06.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 01.06.2023 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.04.2022 r. – pobierz

SWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 – Wzór umowy wraz z 2 załącznikami do umowy (Zał. nr 1 i nr 2) – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wzór potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik Nr 3a – Wzór oświadczenia wykonawców składających ofertę wspólną – pobierz

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem dot. braku wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – pobierz

Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – pobierz

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grup interwencyjnych – pobierz

Załącznik Nr 10 – ID postępowania – pobierz

Informacja o modyfikacji treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu – z dnia 26.04.2022 r.pobierz

SWZ – z dnia 26.04.2022 r. pobierz

Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy – z dnia 26.04.2022 r. pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 26.04.2022 r.pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – z dnia 26.04.2022 r.pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – z dnia 29.04.2022 r. – pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – z dnia 09.05.2022 r. – pobierz

Informacja o zmianie treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu – z dnia
09.05.2022 r. – pobierz
Załącznik Nr 11___do SWZ – Wzór ośw. w sprawie przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę – pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 09.05.2022 r. – pobierz
UWAGA: Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 12 maja 2022 r. o godz. 10:00 na dzień 13 maja 2022 r. na godz. 10:00. Otwarcie nastąpi w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 11:00
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dn. 13.05.2022 – pobierz
Informacja z otwarcia ofert w dn. 13.05.2022 – pobierz
Informacja o wyborze oferty z dn. 26.05.2022 – pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 09.06.2022 – pobierz

_____________________________________________________________________________

Tytuł/nazwa postępowania: Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej i monitoringu osób i mienia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli k/ Radomia gm. Jedlińsk przez okres 24 miesięcy, od dnia 31.12.2022 roku od godz. 12:00 do dnia 31.12.2024 roku do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2022 r. – pobierz

SWZ – pobierz

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – pobierz

Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z 3 załącznikami do umowy (Zał. Nr 1, Nr 2, Nr 3) – pobierz

Załącznik nr 2a – mapka (mapka jest Załącznikiem Nr 3 do Wzoru umowy) – pobierz

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy – pobierz

Załącznik Nr 3a – Wzór oświadczenia wykonawców składających ofertę wspólną (art. 117 ust. 4 uPzp) – pobierz

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem dot. braku wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – pobierz

Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – pobierz

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące Grupy Interwencyjnej (GI) – pobierz

Załącznik Nr 10 –Potwierdzenie odbycia fakultatywnej wizji lokalnej – pobierz

Załącznik Nr 11 – ID postępowania – pobierz

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dn. 25.11.2022 – pobierz

Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.11.2022 – pobierz

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.12.2022 – pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 09.01.2023 – pobierz

_____________________________________________________________________________

Aktualne przetargi i ogłoszenia – zobacz
Archiwum przetargów – zobacz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2017 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2018 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2019 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2020 roku – pobierz

Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2021 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 11.10.2021 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2021 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 14.12.2021 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2021 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2022 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 12.09.2022 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2022 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 8.11.2022 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2022 roku – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2023 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 10.05.2023 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2023 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 20.10.2023 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2023 roku – pobierz

Aktualizacja z dnia 08.11.2023 r. Planu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 2023 roku – pobierz

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Archiwum zamówień na usługi społeczne – zobacz


ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY LUB USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Regulamin udzielania  zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, której przedmiotem zamówienia jest realizacja wystawy w Espace Gombrowicz w Vence (Republika Francuska) – pobierz

Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na realizację wystawy w Espace Gombrowicz w Vence (Republika Francuska) – pobierz

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy dotyczącej realizacji wystawy w Espace Gombrowicz w Vence (Republika Francuska) – pobierz

Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kolekcji listów Tadeusza Różewicza do Stanisława Różewicza i do Jerzego Tchórzewskiego oraz jego rodziny – pobierz

Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, którego przedmiotem zamówienia był zakup kolekcji listów Tadeusza Różewicza do Stanisława Różewicza i do Jerzego Tchórzewskiego oraz jego rodziny – pobierz

Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup 145 książek, 21 czasopism, 1 maszynopis oraz 1 księga pamiątkowa należących do Aleksandra Semkowicza – pobierz

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, którego przedmiotem zamówienia był zakup 145 książek, 21 czasopism, 1 maszynopisu oraz 1 księgi pamiątkowej należących do Aleksandra Semkowicza – pobierz

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i rozbudowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, a także poszerzenia oferty działań edukacyjno-kulturalnych – zobacz

INNE

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż kosiarki samojezdnej Stiga Estate PRO 9122 HMS. – zobacz

 

___________________________

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach pomiędzy 30 000 euro a 207 000 euro – zobacz


REDAKCJA

Strona internetowa:
Piotr Dymmel
Kierownik Działu Promocji
p.dymmel@muzeumliteratury.pl, tel. 22 831 40 61, wew. 122

Przetargi i zamówienia publiczne:
Edyta Kędrek-Motyka
spec. ds. administracji i zamówień publicznych
e.kedrek@muzeumliteratury.pl, tel. 22 635 96 52

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP