Sekretariat:
Anna Nowacka
sekretariat@muzeumliteratury.pl
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 121

Kancelaria:
Ilona Lewandowska
kancelaria@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61
wew. 117
Dyrekcja i sekretariat

Dyrektor: dr hab. Jarosław Klejnocki
tel./fax 22 831 76 92
tel. 22 831 40 61
wew. 111

Wicedyrektor: Jakub Makowski
tel. 22 831 76 93
tel. 22 831 40 61
wew. 112

Wicedyrektor: Piotr Kłoczowski
tel. 22 826 75 50

Główny Inwentaryzator: Andrzej Fiett
tel. 22 831 40 61
wew. 119

Główny konserwator: Urszula Więch-Jędras
Tel. 22 812 00 05
u.wiech-jedras@muzeumliteratury.pl

Główny specjalista ds. współpracy z zewnętrznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi: Katarzyna Jakimiak
k.jakimiak@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63, 22 831 40 61; wew. 123

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP