Kierownik:
kustosz Grażyna Grochowiakowa
g.grochowiakowa@muzeumliteratury.pl

Opracowywanie, udostępnianie zbiorów:
tel.: 22 831 40 61 wew. 106
dokumentacja@muzeumliteratury.pl

kustosz Magdalena Durko-Stępień
m.stepien@muzeumliteratury.pl

Emilia Tomasik - specjalista ds. dokumentacji
e.tomasik@muzeumliteratury.pl

Anna Grochowiak
a.grochowiak@muzeumliteratury.pl

Pracownia Fotograficzna:
(reprodukcje eksponatów, fotograficzna dokumentacja działalności)
tel.: 22 831 40 61 wew. 103
foto@muzeumliteratury.pl

Anna Kowalska - specjalista ds. fotografii
a.kowalska@muzeumliteratury.pl

Maciej Bociański - specjalista ds. fotografii
m.bocianski@muzeumliteratury.pl
Dział Dokumentacji Fotograficznej

Dział Dokumentacji Fotograficznej gromadzi ikonografię literacką, na którą składają się wizerunki pisarzy, osób z ich rodzin i kręgu, widoki miejsc z nimi związanych, ilustracje do ich twórczości itd. Eksponaty te to przede wszystkich fotografie (w tym 4 dagerotypy i ok. 3000 fotografii z 2. poł. XIX w.), drzeworyty wydawnicze, pocztówki, ilustracje prasowe, znaczki pocztowe. Do najcenniejszych kolekcji należą albumy fotografii ze spuścizny po Józefie Mickiewiczu, synu Adama, zbiór towianików, zespół ikonografii związanej z Juliuszem Słowackim oraz portrety Henryka Sienkiewicza i jego rodziny. Największe kolekcje XX-wieczne związane są z osobami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Przybosia, Witolda Gombrowicza, Marii Dąbrowskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Melchiora Wańkowicza (m.in. albumy fotografii jego autorstwa), Konstantego Jeleńskiego i Augusta Zamoyskiego.

Odrębnym kierunkiem pracy Działu jest działalność dokumentacyjna – muzealna Pracownia Fotograficzna, będąca częścią Działu, wykonuje reprodukcje eksponatów, znajdujących się w zbiorach Muzeum, oraz dokumentację fotograficzną wystaw, wieczorów literackich, koncertów, odbywających się w Muzeum.

Dział Dokumentacji udostępnia skany eksponatów uczniom, studentom, badaczom, wydawnictwom, autorom filmów dokumentalnych i mediom. Na kwerendy zapraszamy w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailem.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP