Zbiory Muzeum Literatury dostępne są także w agencji fotograficznej East News, gdzie istnieje możliwość podglądu oraz zakupu on-line - zobacz.
Zbiory

Biblioteka

Na zbiory Biblioteki składają się książki, czasopisma, stare druki, muzykalia, mapy, druki ulotne, plakaty oraz duży zespół wycinków prasowych z XIX i XX w. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem epoki literackiej romantyzmu i Adama Mickiewicza. Gromadzone od początku mickiewicziana, uzupełnione drukami dotyczącymi powstań narodowych, Wiosny Ludów, Wielkiej Emigracji, stanowią dziś jeden z najpoważniejszych w Polsce zbiorów do badań nad Mickiewiczem i romantyzmem.

Bogato reprezentowana jest literatura i książka Młodej Polski, książka literacka okresu międzywojnia oraz współczesna literatura krajowa i emigracyjna. Główny zrąb zbiorów bibliotecznych stanowią książki zabytkowe w postaci rzadkich i cennych egzemplarzy jednostkowych oraz całych kolekcji książkowych.
Zbiory objęte są katalogami alfabetycznymi: książek, czasopism, starych druków, nut, kartografii oraz katalogiem przedmiotowym (obejmującym nabytki od 1986 r.). Prowadzone są również kartoteki: portretów, ilustratorów, dedykacji, proweniencji, introligatorów. Od 1997 r. książki opracowywane są w bibliotecznym programie komputerowym MARC 21.

Dział Dokumentacji Fotograficznej

Dział Dokumentacji Fotograficznej gromadzi ikonografię literacką, na którą składają się wizerunki pisarzy, osób z ich rodzin i kręgu, widoki miejsc z nimi związanych, ilustracje do ich twórczości itd. Eksponaty te to przede wszystkich fotografie (w tym 4 dagerotypy i ok. 3000 fotografii z 2. poł. XIX w.), drzeworyty wydawnicze, pocztówki, ilustracje prasowe, znaczki pocztowe. Do najcenniejszych kolekcji należą albumy fotografii ze spuścizny po Józefie Mickiewiczu, synu Adama, zbiór towianików, zespół ikonografii związanej z Juliuszem Słowackim oraz portrety Henryka Sienkiewicza i jego rodziny. Największe kolekcje XX-wieczne związane są z osobami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Przybosia, Witolda Gombrowicza, Marii Dąbrowskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Melchiora Wańkowicza (m.in. albumy fotografii jego autorstwa), Konstantego Jeleńskiego i Augusta Zamoyskiego.

Dział Rękopisów

Zbiory Działu Rękopisów obejmują całe spuścizny (lub ich fragmenty) pisarzy polskich XIX i XX wieku, tzn. rękopisy i maszynopisy autorskie szeroko pojętej twórczości, korespondencję, dokumenty i inne materiały, istotne dla poznania dzieł i biografii twórcy.

Podstawę zbiorów stanowią rękopisy czołowych poetów romantycznych, zwłaszcza Adama Mickiewicza. Szczególne zainteresowanie tym poetą jest wynikiem historii Muzeum Literatury, które do 1971 roku było Muzeum biograficznym Mickiewicza. Wyjątkową kolekcję stanowią rękopisy Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Wśród najcenniejszych archiwów są duże zespoły rękopisów Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Brunona Schulza, Konstantego I. Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Przybosia, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Jerzego Andrzejewskiego, Mirona Białoszewskiego, Leopolda Buczkowskiego, Tadeusza Różewicza, Stanisława Grochowiaka.

Duża część opracowanych zbiorów została objęta drukowanym „Katalogiem rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”. Dotychczas ukazały się: Tom I: Literatura polska XIX wieku i mickiewicziana, Warszawa 1996; tom II: Poezja polska XX wieku, Warszawa 2002; tom III: Dramat polski XX wieku, Warszawa 1997; tom IV: Proza polska XX wieku, Warszawa 2005.

Dział Sztuki

Zbiory sztuki koncentrują się na ikonografii związanej z Adamem Mickiewiczem, epoce romantycznej, a także sztuce Młodej Polski. Bogato reprezentowany jest portret literacki. Muzeum Literatury posiada największą na świecie kolekcję prac plastycznych Brunona Schulza, w tym jedyny zachowany obraz olejny tego artysty.

Pracownia Foniczna

Pracownia Foniczna posiada bogaty zbiór nagrań dźwiękowych i audiowizualnych. Działa od przeszło trzydziestu lat, zgodnie z ideą Zofii Nałkowskiej, która w słynnym zapisie z roku 1954 mówiła o potrzebie utrwalania ludzkiego głosu. Nagranie to znalazło się w naszych zbiorach jako jedno z pierwszych, obok wypowiedzi Stefana Żeromskiego i Marii Dąbrowskiej.

Wyjątkową część zbioru, liczącego obecnie prawie 4000 pozycji, są nagrania przeznaczone specjalnie dla Muzeum Literatury. Tak więc, poza typową dla muzeów funkcją gromadzenia i opracowywania zbiorów, tylko w tym miejscu tworzy się obiekty o muzealnym przeznaczeniu. Wkrótce rozpoczniemy publikację niektórych unikatowych wywiadów z pisarzami.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP