Informacja:
Tel. 22 831 76 91,
Tel. 22 831 40 61, wew. 110
naukowo-oswiatowy@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
Jarosław Mikołajewski
j.mikolajewski@muzeumliteratury.pl

Zastępca kierownika:
kustosz Maryla Śledzianowska
m.sledzianowska@muzeumliteratury.pl

Pracownicy:
kustosz Piotr Prasuła
p.prasula@muzeumliteratury.pl

adiunkt Jan Barański
j.baranski@muzeumliteratury.pl
Dział Naukowo-Oświatowy

Pracownicy merytoryczni działu prowadzą lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, związane tematycznie zarówno ze stałą ekspozycją „Adam Mickiewicz 1798 – 1855”, jak i z wystawami czasowymi, przygotowują i realizują warsztaty literackie i plastyczne, prowadzą wykłady o literaturze dla licealistów, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia specjalistyczne dla nauczycieli i przewodników.

Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się organizacją imprez muzealnych – spektakli teatralnych, wieczorów literackich, muzycznych i spotkań promujących książki. Ważną częścią pracy jest przygotowywanie scenariuszy i realizacja wystaw i pokazów w Muzeum i poza nim, w kraju i zagranicą.

Pracownicy Działu Naukowo-Oświatowego opracowują i prowadzą konkursy wiedzy o literaturze, a ponadto zajmują się kwerendami związanymi ze zbiorami Muzeum, literaturą polską i muzealnictwem literackim i prezentacją Muzeum i jego działalności w czasie dużych imprez plenerowych.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP