Kierownik:
Bartłomiej Kwasek
b.kwasek@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Zastępca kierownika,
multimedia, media społecznościowe:
Piotr Dymmel
p.dymmel@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Kontakt dla mediów
Sandra Włodarczyk
s.wlodarczyk@muzeumliteratury.pl
Tel. 508 095 414
Tel. 22 831 40 61, wew. 122

Organizacja wydarzeń, media społecznościowe
Justyna Radziukiewicz
j.radziukiewicz@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63
Tel. 22 831 40 61, wew. 101

Wydawnictwa:
Alicja Szóstka
a.szostka@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 63
Tel. 22 831 40 61, wew. 101

Dział Promocji

Dział Promocji projektuje i realizuje kampanie reklamowe oraz promocyjne dotyczące wydarzeń muzealnych wraz z opracowaniem materiałów informacyjnych. Odpowiada za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną.

Zajmuje się obsługą dziennikarzy i dba o rozwój kontaktów z mediami.

Przygotowuje treści do mediów społecznościowych oraz administruje stroną internetową. Zajmuje się produkcją materiałów wideo, nadzoruje obsługę multimedialną, zarówno wystaw, jak i innych projektów muzealnych.

Koordynuje prace wydawnicze, łącznie z redakcją merytoryczną i korektą publikacji muzealnych. Odpowiada za kontakty z autorami projektów graficznych, tłumaczami i drukarniami.

Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wynajmu przestrzeni muzealnych, m.in. sali audiowizualnej.

Organizuje oraz koordynuje wydarzenia muzealne, tj. spotkania literackie, promocje nowości wydawniczych, wernisaże, spektakle, koncerty, konferencje.

Media społecznościowe: Facebook | Youtube | Instagram | Twitter

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP