Informacja:
Tel. 22 831 40 61 wew. 108
rekopisy@muzeumliteratury.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk
a.s.kowalczyk@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61 wew. 132

Opracowanie zbiorów:
kustosz Małgorzata Wichowska - zastępca kierownika
tel. 22 831 40 61 wew. 131
m.wichowska@muzeumliteratury.pl

kustosz Anna Szczepanek
tel. 22 831 40 61 wew. 108
a.szczepanek@muzeumliteratury.pl

Agnieszka Papieska
tel. 22 831 40 61 wew. 108
a.papieska@muzeumliteratury.pl

Opiekun zbiorów rękopiśmiennych:
Amadeusz Szklarz-Habrowski
a.szklarz-habrowski@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61 wew. 120

Sekretarz Komisji Zakupów Muzealiów:
Walery Butewicz
w.butewicz@muzeumliteratury.pl
tel. 22 831 40 61 wew. 119
Dział Rękopisów

Zbiory Działu Rękopisów obejmują całe spuścizny (lub ich fragmenty) pisarzy polskich XIX i XX wieku, tzn. rękopisy i maszynopisy autorskie szeroko pojętej twórczości, korespondencję, dokumenty i inne materiały, istotne dla poznania dzieł i biografii twórcy.

Podstawę zbiorów stanowią rękopisy czołowych poetów romantycznych, zwłaszcza Adama Mickiewicza. Szczególne zainteresowanie tym poetą jest wynikiem historii Muzeum Literatury, które do 1971 roku było Muzeum biograficznym Mickiewicza. Wyjątkową kolekcję stanowią rękopisy Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Wśród najcenniejszych archiwów są duże zespoły rękopisów Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Brunona Schulza, Konstantego I. Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Przybosia, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Jerzego Andrzejewskiego, Mirona Białoszewskiego, Leopolda Buczkowskiego, Tadeusza Różewicza, Stanisława Grochowiaka.

Duża część opracowanych zbiorów została objęta drukowanym „Katalogiem rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”. Dotychczas ukazały się: Tom I: Literatura polska XIX wieku i mickiewicziana, Warszawa 1996; tom II: Poezja polska XX wieku, Warszawa 2002; tom III: Dramat polski XX wieku, Warszawa 1997; tom IV: Proza polska XX wieku, Warszawa 2005; tom V: Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego, Warszawa 2017. „Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” (tomy I – IV) dostępny jest w wersji zdigitalizowanej na stronie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych: www.rcin.org.pl.

Katalogi jeszcze nie opublikowane dostępne są w maszynopisie. Skrótowe opisy pozostałych zbiorów zawiera kartoteka inwentarzowa.

Zbiory rękopiśmienne udostępniane są w Czytelni Muzeum, po wcześniejszym zarejestrowaniu czytelnika i złożeniu rewersów w Dziale Rękopisów w godz. 9.00-14.00.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP