Informacja:
Tel. 22 831 40 63
Tel. 22 831 40 61, wew. 101
wydawnictwo@muzeumliteratury.pl

Pracownicy:
Alicja Szóstka a.szostka@muzeumliteratury.pl
Dział Wydawniczy

Dział Wydawniczy zajmuje się redakcją merytoryczną, opracowaniem i korektą publikacji muzealnych. Nadzoruje prace poligraficzne – odpowiada za kontakty z autorami projektów graficznych wydawanych pozycji i drukarniami. Przygotowuje materiały do przetargów na wydawnictwa muzealne i koordynuje ich sprzedaż.

Działalność wydawnicza koncentruje się na katalogach wystaw, zawierających popularnonaukowe eseje specjalistów z różnych dziedzin, a zwłaszcza badaczy i znawców literatury, sztuki, idei oraz filozofów i znanych publicystów. Istotne miejsce w pracach działu zajmują również katalogi naukowe zbiorów, stanowiące szeroką informację o zasobach muzealnych. Wydawnictwa bibliofilskie stanowią dodatkową atrakcję naszej oferty. Dział Wydawniczy zajmuje się również wydawaniem wszelkich druków drobnych: folderów, zaproszeń, ulotek i druków okolicznościowych.

Sztandarową pozycją wśród naszych wydawnictw jest „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” – periodyk poświęcony literaturze i kulturze XIX i XX wieku, ukazujący się od 1959 roku.

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP