Muzeum Literatury: Ksiazka
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-89378-36-1
Ilość stron: 247
Format: 16, 5 cm x 23, 5 cm
Okładka: miękka
Cena: 20 zł
Łukasz Garbal, Dorota Szczerba „Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba opisu zasobu”

Publikacja o charakterze przewodnika po wyjątkowo ciekawym zasobie archiwalnym. Autorzy opracowania zachowali pierwotny układ archiwum domowego uznając, że doskonale obrazuje on wielowątkowość życia Jana Józefa Lipskiego, jak również pozwala uniknąć niebezpieczeństwa interpretacji dokumentów. Z domowego archiwum wyłania się postać Jana Józefa Lipskiego, człowieka życzliwie zainteresowanego ludźmi, ich losami, poglądami, życiorysami, co znajduje odzew w prowadzonej przez niego kartotece osobowej. Szczególną wartość archiwalną ma korespondencja Lipskiego ze Stempowskim, Gombrowiczem, Giedroyciem i Herbertem, jak również teczki zawierające teksty – przede wszystkim recenzje autorskie Lipskiego – i dokumenty.

Spis rzeczy:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów

A. Korespondencja
B. Teksty autorskie i dokumenty
C. Dziennik
D. Pudełka z notatkami z lektur
E. Biblioteka
F. Varia

Aneks I: wybrana korespondencja z Jerzym Giedroyciem, Witoldem Gombrowiczem i Jerzym Stempowskim

1a. Listy Jana Józefa Lipskiego do Jerzego Giedroycia
1b. Listy Jerzego Giedrojcia do Jana Józefa Lipskiego (fotokopie)
2. Listy Witolda Gombrowicza do Jana Józefa Lipskiego (fotokopie)
3. Korespondencja Jan Józef Lipski – Jerzy Stempowski

Aneks II: wybrane listy więzienne do żony

Indeks osobowy
Spis ilustracji

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP