Muzeum Literatury: Ksiazka
Pod redakcją: Jarosława Klejnockiego i Andrzeja St. Kowalczyka
Projekt graficzny:
Andrzej Górski
Rok wydania: 2011
Format: 14 cm x 21 cm
Okładka: twarda
Cena: 29,60 zł
ISBN: 978-83-89378-59-0
978-83-62610-25-9
„Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości”

Zbiór esejów wydany przez Muzeum Literatury we współpracy z Towarzystwem „Więź” przybliża sylwetkę i twórczość Andrzeja Bobkowskiego. Postać to kontrowersyjna i budząca różne emocje. Autor jednocześnie znany i nieznany. Przez lata nie wydawany w Polsce, pomijany w krajowych kanonach lektur, dziś zyskuje nową popularność. Jak piszą we wstępie redaktorzy tomu – Jarosław Klejnocki i Andrzej St. Kowalczyk – „należy do klasyków prozy polskiej XX wieku, a bibliografia prac o nim liczy kilkaset pozycji, jest też bohaterem wielu prac doktorskich i magisterskich”. Co więcej w ostatnim czasie o burzliwym i dość niekonwencjonalnym życiu Bobkowskiego powstają filmy dokumentalne oraz wystawy, a jego postać patronuje masie krytycznej i rajdom rowerowym po Europie.

Ze zbioru szkiców wyłania się postać człowieka obdarzonego niezwykle silną potrzebą niezależności, bezkompromisowo poszukującego swego miejsca, zarówno w życiu, jak i w literaturze. Pisarza – niejako przez przypadek i na marginesie – broniącego się ciętym i dalekim od politycznej poprawności językiem przed jednoznacznym zaszufladkowaniem, a mimo to niejednokrotnie ulegającego pokusie artystycznej autokreacji. Człowieka, do którego przylgnęło sporo łatek – buntownik, chuligan literatury, histeryk wolności, który pisał o sobie samym:

Wierzę w koty i w rum, i w słońce, i w zielone drzewa, i w wolność. Chcę mieć prawo zdechnąć z głodu, jeżeli sobie nie dam rady. I żyć na litość boską, żyć trochę tak, jak mnie się podoba, a niekoniecznie tak, jak się podoba jakiejś zaś… ideologii. Amen […].



Spis treści:

Słowo wstępne

Krzysztof Ćwikliński
Sielanka francuska i paryskie georgiki albo „Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Zofia Nałkowska, Stanisław Rembek, Andrzej Trzebiński)

Jagoda Wierzejska
Poszukiwanie autentyczności w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego

Maciej Urbanowski
„Tak lubię te ich śmiechy i dowcip”

Hanna Gosk
Emocje Bobkowskiego

Maciej Nowak
Chopin Bobkowskiego

Jarosław Klejnocki
„Ponieważ nie chce być pchłą”. Czytając „Z notatek modelarza” Andrzeja Bobkowskiego

Łukasz Mikołajewski
Pamięć fabularyzowana. Powojenne poprawki w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego

Maciej Nowak
Patrzę inaczej

Łukasz Mikołajewski
Odpowiedź Maciejowi Nowakowi

Andrzej St. Kowalczyk
Bobkowski, Gwatemala, ethos mieszczański

Noty o autorach
Indeks osób
Spis ilustarcji

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP