Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja merytoryczna katalogu:
dr Łukasz Kossowski
Projekt graficzny:
Rafał Kossowski
Konsultacja:
Tadeusz Kazubek
Redakcja tekstów:
Joanna Pogorzelska
Korekta tekstów:
Grażyna Grochowiakowa
Rok wydania: 2013
Format: 23 cm x 29 cm
Okładka: miękka
Cena: 42 zł
ISBN: 978-83-89378-68-2
„Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego” – katalog wystawy

Katalog towarzyszący wystawie Lustra ciszy. Malarstwo i poezja Grzegorza Morycińskiego obok prezentacji ponad stu prac malarskich artysty, zawiera eseje omawiające motywy charakterystyczne dla jego twórczości. Profesor Andrzej Osęka w eseju Pustki intymne zwraca uwagę, że świat w malarstwie Morycińskiego nigdy nie jest oczywisty i do końca określony, a jego sens wciąż umyka jednoznacznemu rozpoznaniu.

Katarzyna Maleszko osadzając twórczość artysty w kontekście XIX wiecznego polskiego symbolizmu, zwraca uwagę, że Moryciński nawiązuje dialog ze sztuką dalekowschodnią, zarówno w tonie współczesnym, swoim własnym, jak również młodopolskim, inspirując się najwybitniejszymi, m.in.: Pankiewiczem, Weissem czy Mehofferem. Autorka eseju dogłębnie analizuje inspiracje japońskie w sztuce Grzegorza Morycińskiego.

Kurator wystawy, dr Łukasz Kossowski, w tekście Lustro ciszy, w oparciu o koncepcję wystawy szeroko omawia postawę twórczą – jak pisze – jednego z ostatnich polskich symbolistów, który „pod powierzchnią zmysłowych wrażeń szuka znaczeń głębszych, próbując dotrzeć za pomocą koloru i światła do niedającego się opisać esse”.

Całość uzupełniają „Kalendarium życia i twórczości Grzegorza Morycińskiego” oraz „Kalendarium wystaw” wraz z bibliografią, szczegółowo opracowane przez Joannę Kanię.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP