Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja merytoryczna katalogu:
dr Łukasz Kossowski
Redakcja:
Joanna i Jan Gondowiczowie
Projekt graficzny:
Tadeusz Kazubek
Tłumaczenia:
Michał Kłobukowski
Cytaty z prozy Schulza
w przekładach angielskich w tłumaczeniu:
Celina Wieniewska
Rok wydania: 2012
Format: 23 cm x 29 cm
Okładka: miękka
Cena: 35 zł
ISBN: 978-83-89378-63-7
„Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta” – katalog wystawy

Katalog towarzyszący wystawie Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta, otwartej w Muzeum Literatury 20 września 2012 roku. Koncepcja wystawy zasadza się na zaprezentowaniu szerokiej publiczności twórczości Brunona Schulza na tle polskiego międzywojnia, w nie do końca definiowalnym nurcie malarstwa sytuującego się na granicy groteski, ekspresjonizmu, realizmu magicznego. Joanna Pollakówna – wybitna historyk i krytyk sztuki – nurt ten nazwała „malarstwem przesuniętej rzeczywistości” i włączyła doń twórców takich, jak: Bronisław Linke, Rafał Malczewski, Witkacy, Jan Spychalski, krąg malarzy żydowskich. Stąd idea autora wystawy – dr Łukasza Kossowskiego – by na tym tle ukazać twórczość artysty z Drohobycza. Poetyka „przesuniętej rzeczywistości” pozwala osadzić go w epoce, przekroczyć utarte schematy interpretacji, wyjść poza czas życia i twórczości Schulza, poszukać protoplastów i kontynuatorów.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY

Eseje zamieszczone w katalogu w różny sposób ujmują „przesuniętą rzeczywistość” sztuki Schulza.

Prof. Jerzy Jarzębski w tekście Bruno Schulz – geografia twórczości umiejscawia ją w nieciągłości, napięciu miedzy centrum a prowincją. Prof. Irena Kossowska w eseju „Nowy człowiek”: w poszukiwaniu tożsamości kulturowej wskazuje na malarstwo metafizyczne Giorgia de Chirica i Carla Carry, jako brakujące ogniwo w kontekstach interpretacyjnych twórczości Schulza. Z kolei w tekście Noc komety Jan Gondowicz omawia jak perspektywę kosmiczną przeczuwanej apokalipsy Schulz starał się obłaskawić poprzez raster XIX wiecznego drzeworytu ilustracyjnego.

Katalog w polsko-angielskiej wersji językowej, bogato ilustrowany, wypełniony cytatami z prozy Brunona Schulza.

„Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta” – katalog wystawy

Spis treści:

Wstęp
Wprowadzenie
Jerzy Jarzębski, Bruno Schulz – geografia twórczości
Irena Kossowska, „Nowy człowiek”: w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
Jan Gondowicz, Noc komety
Katalog dzieł
Sierpień
Noc lipcowa
Wiosna
Trakt o manekinach
Xięga bałwochwalcza
Sanatorium pod klepsydrą
Mesjasz
English texts
Spis obiektów
Projekt Kino „Drohobycz”

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP