Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja merytoryczna katalogu:
dr Anna Lipa, przy współpracy Aleksandry Kaiper-Miszułowicz
Redakcja:
Joanna Pogorzelska,
Grażyna Grochowiakowa
przy współpracy:
Joanny i Jana Gondowiczów
Projekt graficzny:
Justyna Czerniakowska /
Lech Majewski Studio
Tłumaczenia:
Magdalena Iwińska, Anna Szczepanek
Rok wydania: 2011
Format: 23 cm x 27 cm
Okładka: miękka
Cena: 35 zł
ISBN: 978-83-89378-53-8
„Leonor Fini i Konstanty A. Jeleński. Portret podwójny” – katalog wystawy

Katalog towarzyszący wystawie Leonor Fini i Konstanty A. Jeleński. Portret podwójny, otwartej w Muzeum Literatury 14 października 2011 roku. Autorce wystawy przyświecała idea zaprezentowania polskiej publiczności niezwykłej pary – artystki i myśliciela, odmalowania portretu ich związku w kontekście wzajemnych relacji, na tle historii i kultury drugiej połowy XX wieku, środowiska polskiej emigracji w Paryżu, Kongresu Wolności Kultury oraz kosmopolitycznego salonu Leonor, w którym spotykali się m.in.: Salvador Dali, Max Ernst, Federico Fellini. Niezwykle bogato ilustrowany katalog zawiera wybór fotografii z wyjątkowo obszernego prywatnego archiwum artystki (Leonor Fini Estate w Paryżu), reprodukcje: obrazów – zarówno jej samej, jak i innych twórców związanych z kręgiem surrealistów – rękopisów, dokumentów oraz liczne cytaty z listów, książek, utworów literackich bohaterów wystawy i ich przyjaciół. Do katalogu zostały zaprojektowane dwie wersje okładki.

Esej wprowadzający w problematykę twórczości Leonor Fini, a jednocześnie przedstawiający koncepcję wystawy napisała autorka wystawy dr Anna Lipa. Ponadto teksty publikowane w katalogu zgodzili się napisać przyjaciele Fini i Jeleńskiego: Andrzej Wat, Neil Zukerman, oraz Wojciech Karpiński. O fotograficznej kreacji Leonor Fini pisze Małgorzata Grąbczewska, zajmująca się opracowaniem bogatego zbioru fotografii w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, publikująca liczne teksty poświęcone sztuce fotograficznej w polskiej i zagranicznej prasie specjalistycznej. Pisarz i dziennikarz „Gazety Wyborczej” – Piotr Szarota – swój esej poświęcił bogatemu opisowi artystycznego trybu życia bohaterów wystawy. Malwina Domagała – asystentka wystawy – dokładnie opisała archiwum Konstantego A. Jeleńskiego, znajdujące się w zbiorach Muzeum Literatury.

UWAGA: NAKŁAD WYCZERPANY


Spis treści:
Jarosław Klejnocki – Słowo wstępne
Helene Zaleski – Słowo wstępne
Anna Lipa – Portret podwójny
Anna Lipa – Czarne słońce Leonor Fini (przy współpracy Jana Gondowicza)
Wojciech Karpiński – Uśmiech Kota. Spotkanie z Konstantym A. Jeleńskim
Andrzej Wat – Czarna Leonora i srebrny Konstanty
Neil Zukerman – Memories / Wspomnienia (przełożyła Magdalena Iwińska)
Małgorzata Maria Grabczewska – Unieruchomione chwile własnego teatru. O fotograficznej kreacji Leonor Fini
Piotr Szarota – Konstanty i Leonor. Portret rodzinny w kilku wnętrzach
Malwina Domagała – Gabinet osobliwości Konstantego A. Jeleńskiego. Kolekcja pamiątek w zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie
Édouard Roditi – Propos sur l’art. Słowo o sztuce. Wywiad z Leonor Fini (przełożyła Anna Szczepanek)
Anna Lipa – Kalendarium życia i twórczości Leonor Fini
Aleksandra Kaiper-Miszułowicz – Kalendarium życia Konstantego A. Jeleńskiego
Spis obiektów na wystawie
Spis fotografii w katalogu

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP