Muzeum Literatury: Ksiazka
Opracowanie i redakcja, indeksy:
Wiesława Kordaczuk
Recenzja katalogu:
prof. dr hab. Ewa Głębicka
Reprodukcje fotograficzne:
Anna Kowalska
Przygotowanie do druku:
Zuzanna Rosińska-Waś
Rok wydania: 2017
Format: 17 cm x 24 cm
Ilość stron: 344
Okładka: twarda
Druk: Drukarnia DSS,
ul. Wolska 108,
05-119 Wola Aleksandra
ISBN:
978-83-904307-2-0 (całość)
978-83-944964-7-0 (tom V)
Cena: 20 zł
Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom V

Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, tom V: sygnatury 2001-2180, Archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, Stanisława Stempowskiego

Ze wstępu Wiesławy Kordaczuk – autorki opracowania:

„Niniejszy tom Katalogu rękopisów Muzeum Literatury obejmuje archiwa Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej i Stanisława Stempowskiego.

Niepełne, gdyż duża część spuścizny Marii Dąbrowskiej oraz materiały jej męża, Mariana Dąbrowskiego, a także papiery Stanisława Stempowskiego, w tym cenne masonica, znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. (…)

W roku 1966 spadkobiercy Marii Dąbrowskiej (zmarłej rok wcześniej), zgodnie z wolą pisarki, przekazali jej archiwum Muzeum Literatury (wówczas Muzeum Adama Mickiewicza). Jego uporządkowaniem zajmowała się wtedy Maria Zabielewicz-Miodek. Początkowo był to depozyt, który w latach 1985-2012 Muzeum zakupiło (część archiwaliów spadkobiercy przekazali w darze).

Z kolei Anna Kowalska, przed przeprowadzką z Wrocławia do Warszawy w roku 1954, sporą część swego dorobku literackiego oraz większość spuścizny literackiej i naukowej męża, prof. Jerzego Kowalskiego, przekazała Ossolineum we Wrocławiu. A w Dzienniku 5 stycznia tego roku zanotowała m.in.: „…nagle, ni stąd, ni zowąd przyszła mi myśl, że Związek [Literatów] powinien założyć Muzeum Literatury. Napisałam do Prezydium. Nie wiem, czy list wyślę, choć pomysł, by zbierać zaraz po śmierci, ewentualnie za życia jeszcze fotografie, rękopisy itd. pisarzy, wydaje mi się słuszny w kraju, gdzie tak łatwo wszystko niszczeje”.

Jakże krzepiący w kontekście tych słów jest fakt, że druga część archiwum Anny Kowalskiej (zmarłej w 1969 r.) została nabyta przez warszawskie Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w latach 1973-2008.”

Dotychczas wydano:
Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Tom I: sygnatury 1-500. Literatura polska XIX w. i mickiewicziana, Warszawa 1996, cena: 10 zł.
Tom II: sygnatury 501-1000. Poezja polska XX w., Warszawa 2002, cena: 10 zł.
Tom III: sygnatury 10001-1520. Dramat polski XX w., Warszawa 1997, cena: 10 zł.
Tom IV: sygnatury 1521-2000. Proza polska XX w., Warszawa 2005, cena 15 zł.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP