Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja i dobór tekstów,
dokumentów, fotografii

Małgorzata Wichowska
Opracowanie tekstów i przypisy:
Agnieszka Papieska,
Małgorzata Wichowska
Andrzej Stanisław Kowalczyk
Opracowanie fotografii:
Małgorzata Wichowska
Redakcja
Agnieszka Papieska
Projekt graficzny albumu, skład, łamanie
Marek Zipper
Rok wydania: 2019
Format:23.5 cm x 28.5 cm
Ilość stron: 454
Okładka:twarda
Druk:
Drukarnia System-Graf
Zemborzyce Tereszyńskie 73 b
20-515 Lublin
ISBN:978-83-953764-7-4
Cena:100 zł
Wojna wtedy nad Polską szalała. Z pamiętników, listów, dokumentów 1914-1920

Książka jest antologią tekstów autobiograficznych i dokumentów ze zbiorów Muzeum Literatury. Znajdujemy tu nazwiska pisarek i pisarzy uczestniczących w zmaganiach o niepodległość. Jedni walczyli na froncie jako żołnierze Legionów Piłsudskiego (jak Broniewski, Grzędziński czy Żuławski), inni organizowali pomoc dla ludności cywilnej (Paderewski, Sienkiewicz, Rodziewiczówna), jeszcze inni, jak Maria Dąbrowska i Andrzej Strug, prowadzili działalność oświatową czy propagandową. Książka ukazuje różne oblicza wojny, od zmagań frontowych po gehennę ludności cywilnej. Akcentuje wytrwałość środowisk aktywistycznych w dążeniu do niepodległości, a jednocześnie ich troskę o poszkodowanych przez wojnę (ludność cywilną i jeńców).

Antologia jest bogato ilustrowana fotografiami wojennymi, portretami oraz skanami dokumentów ze zbiorów Muzeum.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP