Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja merytoryczna:
Katarzyna Jakimiak
Projekt graficzny:
Marzena Piłko-Strzemecka
Redakcja tekstów:
Alicja Szóstka
Rok wydania: 2016
Format: 20 cm x 20 cm
Ilość stron: 34
Okładka: miękka
Druk: ATTYLA s.j.,
ul. Partyzantów 61, Zamość
ISBN: 978-83-89378-81-1
Cena: 15 zł
Folder „Album Sienkiewiczowskie”

Folder towarzyszący wystawie „Album Sienkiewiczowskie”, zorganizowanej w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. W przewodnim eseju prof. Grzegorz Bąbiak (Uniwersytet Warszawski) prezentuje sylwetkę pisarza oraz recepcję jego twórczości niegdyś i obecnie. Przypominamy również tekst samego Sienkiewicza – Wspomnienie z dziecięcych lat szkolnych, spędzonych w Warszawie, opublikowany pierwotnie na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, kilka dni po śmierci noblisty. „Rzecz ta, pełna sentymentu i humoru, jest rzewną pamiątką sielskich, anielskich przeżyć genialnego pisarza. (…) głębokich uczuć tego dziecka, z którego wyrósł hetman koronny, wódz Polski i Litwy.”

Ponadto w folderze znajdziemy opis samej wystawy i wyjaśnienie jej – może nieco dziwnie brzmiącego dla współczesnych – tytułu oraz listę ekranizacji filmowych dzieł Sienkiewicza do roku 1939. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane (m.in. wybrane ilustracje do książek pisarza, zdjęcia rękopisów).

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP