Muzeum Literatury: Ksiazka
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 51
Format: 11 cm x 30 cm
Okładka: miękka
Cena: 2 zł
Wspomnienia polskie. Wystawa: Witold Gombrowicz (1904-1969)

Folder wystawy poświęconej Witoldowi Gombrowiczowi. Obok fragmentów biografii pisanej przez Pisarza wspólnie z Konstantym A. Jeleńskim dla czasopisma „L’Herne”, zawiera wspomnienia Jerzego Szymkowicza Gombrowicza – brata Pisarza oraz matki – Marceliny Antoniny Gombrowiczowej. Liczne fotografie archiwalne rodziny Gombrowiczów ze zbiorów Muzeum Literatury stanowią dodatkową atrakcję tej publikacji.

Zawartość:
Jolanta Pol
Pierwsze Muzeum Witolda Gombrowicza

Witold Gombrowicz
Biografia (fragmenty)

Jerzy Szymkowicz Gombrowicz
Komentarz biograficzny do twórczości Witolda Gombrowicza (fragmenty)

Marcelina Antonina Gombrowiczowa
Co wiem i pamiętam o rodzinie


Opracowała:
Jolanta Pol
Redakcja: Barbara Riss
Opracowanie graficzne: Marcin Gonciarz

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP