Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja i redakcja
naukowa i wybór ilustracji:
dr Anna Lipa
Redakcja tekstów:
Agnieszka Papieska,
Elżbieta Kosieradzka
Współpraca:
Joanna Gondowicz
Korekta:
Łucja Oś-Goś
Projekt graficzny:
dr Paweł Osial
Rok wydania: 2019
Format: 23.5 cm x 28.5 cm
Ilość stron: 510
Okładka: miękka
Druk:
Drukarnia Pasaż
ul. Rydlówka 24
30-347 Kraków
ISBN:
978-83-953764-3-6
Cena: 100 zł
August Zamoyski. Myśleć w kamieniu

Katalog wystawy pomyślany został jako wydawnictwo monumentalne, odzwierciedlające strukturę wystawy. Liczy 510 stron i zawiera ok. 700 ilustracji.  Zaprosiliśmy do udziału w katalogu największe autorytety naukowe mogące scharakteryzować twórczość Augusta Zamoyskiego, w tym m.in.: prof. Tadeusza J. Żuchowskiego, prof. Janusz Deglera, prof. Andrzeja Pieńkosa, prof. Xavier Derynga oraz kuratorów z instytucji partnerskich projektu. Znajdują się tu również: dwa eseje dr Anny Lipy, autorki scenariusza i kuratorki wystawy, wprowadzający do wystawy oraz przekrojowy esej poświęcony życiu i twórczości artysty, a także obszerne kalendarium życia i twórczości Augusta Zamoyskiego w jej opracowaniu. Część katalogowa zawiera: katalog rzeźby, oraz opracowane po raz pierwszy katalogi: rysunków oraz warsztatu artysty wraz z narzędziami. Projekt graficzny wydawnictwa wykonał wybitny artysta grafik dr Paweł Osial z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

W roku 2020 roku katalog zostanie wydany w angielskiej wersji językowej.

UWAGA: informacje dotyczące sprzedaży:

Do czasu otwarcia Muzeum dla zwiedzających sprzedaż prowadzimy wyłącznie wysyłkowo.

Cena katalogu to 100 zł plus koszty wysyłki 20 zł, razem 120 zł. Prosimy o wpłaty na konto Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza o nr 03 1240 1138 1111 0000 0209 6454.

Wysyłka możliwa jest jedynie po uprzednim przelewie środków na konto Muzeum. Po  dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia mailem na adres: kancelaria@muzeumliteratury.pl w celu dokończenia realizacji zamówienia oraz o podanie adresu do wysyłki. Jeżeli potrzebna jest faktura, konieczne jest podanie danych do wystawienia dokumentu.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP