Muzeum Literatury: Ksiazka
Redakcja: Barbara Riss
Projekt graficzny:
Aleksandra Gryff-Keller
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-89378-42-2
Ilość stron: 32
Format: 21 cm x 21 cm
Okładka: miękka
Cena: 8 zł
„Juliusz Słowacki w podróży”

Folder towarzyszący wystawie otwartej w Muzeum Literatury w październiku 2009 r. z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. Esej wprowadzający autorstwa Jolanty Pol, kuratora wystawy, przedstawia główne zamierzenie ekspozycyjne – ukazanie biografii Poety jako nieustannej podróży, w myśl rozumienia romantyków, „(…) dla których rozpoczynała się ona już z chwilą urodzenia i stanowiła początek odwiecznej wędrówki człowieka przez życie”…
Kolejne teksty zamieszczone w folderze koncentrują się na drobiazgowej prezentacji miejsc, które w podróżach Słowackiego odegrały kluczową rolę. Esejom towarzyszy materiał fotograficzny z wystawy oraz ilustracje pochodzące ze zbiorów Muzeum Literatury. Folder zawiera również kalendarium podróży Juliusza Słowackiego.

Zawartość:

Jolanta Pol
O wystawie „Juliusz Słowacki w podróży”

Nina Taylor-Terlecka
Słowacki nad Lemanem

Jarosław Klejnocki
Słowacki w Italii

Barbara Riss
Słowacki w Egipcie

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP