Muzeum Literatury: Ksiazka
„Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”

Główne wydawnictwo periodyczne Muzeum Literatury, założone przez Adama Mauersbergera, dyrektora Muzeum w latach 1956-1969. Pierwszy numer „Blok-Notesu” ukazał się w 1959 roku, bez deklaracji wydawców, zarówno co do profilu pisma, jak i częstotliwości, z jaką miało się ukazywać. Początkowo pismo zawierało głównie prace materiałowe, dotyczące Mickiewicza i epoki romantyzmu oraz katalogi odnalezionych zbiorów archiwalnych, a w latach następnych poszerzono zakres tematyczny o prace dotyczące muzealnictwa literackiego oraz kalendarium wystaw i imprez odbywających się w Muzeum Literatury.

„Blok-Notes” nr 14
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redakcja: Elżbieta Kosieradzka, Joanna Pogorzelska
Współpraca redakcyjna: Wiesława Kordaczuk, Barbara Riss
Rok wydania: 2009
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 508
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena: 17 zł

Zawartość:

Joachim Lelewel, Listy do Towarzystwa Bazaru Polskiego w Lyonie – opracowała Joanna Pietrzak-Thébault

Maria Dernałowicz
Koledzy Adama Mickiewicza w Bibliotece Arsenału
(O liście obecności z podpisem Poety)
George Sand, List do Wojciecha Grzymały
– opracowała Maria Dernałowicz

Wacław Gasztowtt, Anhestios. Anhellego ciąg dalszy – opracowała Barbara Koc

„Album Moszyńskiego” raz jeszcze.
List Elżbiety Łaszkiewiczowej do Marii Danilewicz Zielińskiej – opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Sztambuch Janiny Tarasiewiczowej – opracował Andrzej Biernacki

Jan Brzękowski, Wspomnienia ostatnie – opracowała Małgorzata Wichowska

Konstanty A. Jeleński, Rozmowa ze Słonimskim – opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Maria Dernałowicz, Sygnatury 207 i 208 ze zbiorów rapperswilskich

Sergiusz Rybczonok, Włodzimierz Piarwyszyn, Z dziejów Zaosia

Aleksander W. Lipatow, Europejski wymiar osobowości twórczej Adama Mickiewicza
Dobrosława Świerczyńska, Nad egzemplarzami pierwodruków Mickiewicza

Zbigniew Sudolski, Mickiewicz w lekturach filomatów
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Mickiewicz i Nowogródek

Małgorzata Maria Grąbczewska, Adam Jerzy Czartoryski w obiektywie Nadara

Barbara Koc, Adolf Januszkiewicz i lord Byron

Sławomir Kędzierski, Listy Bułharyna, czyli rzecz o donosach

Stanisław Makowski, Pośmiertny portret Juliusza Słowackiego

Stanisław Makowski, Zapomniany projekt plakiety Juliusza Słowackiego

Pomnik Juliusza Słowackiego w Warszawie – akt erekcyjny

Gustaw Olizar, Podanie o paszport – opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Adres do Henryka Ibsena – opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Jan Parandowski, Projekt muzeum literatury

Jolanta Pol, Pierwsze polskie muzeum Witolda Gombrowicza
Maria Śledzianowska, Muzeum Witolda Gombrowicza w Vence

Jerzy Surwiło, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

Zdzisław Najder, Projekt Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego i Jego Rodziny w Berdyczowie

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Sporu o matkę wieszcza ciąg dalszy

Jerzy Narbutt, Uczył Marcin Marcina

Adam Wierciński, Zapomniane dziedzictwo kresowe

Jerzy Narbutt, Psychologiczna interpretacja

Jerzy Pelc, Wacław Borowy w ostatnich latach życia

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Rok Giedroycia. Kilka wspomnień

Nina Taylor-Terlecka, Tymon z Przemyśla

Hanna Szwankowska, Zygzakiem – o Juliuszu Wiktorze Gomulickim

Maria Dernałowicz, Zofia Stefanowska

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Maria Danilewicz Zielińska 1907-2003
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Teodor F. Domaradzki 1910-2001
Jerzy Narbutt, Wspomnienie o Dorze Kacnelson 1921-2003
Wiesława Kordaczuk, Leszek Talko 1916-2003
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Ryszard Kiersnowski 1925-2006
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Juliusz Wiktor Gomulicki 1909-2006
Elżbieta Szczepańska, Natalia Władimirowna Szachałowa 1924-2006
Teresa Stróżyńska, Maria Mierzejewska-Janowicz 1941-2001
Grażyna Grochowiakowa, Elżbieta Loth 1946-2005

„Blok-Notes” nr 12/13
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Elżbieta Kosieradzka
Współpraca redakcyjna: Izabela Jarosińska, Wiesława Kordaczuk
Rok wydania: 1999 r.
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 528
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Adam Mickiewicz, List do Teofila Kwiatkowskiego
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Adam Mickiewicz, List do księcia Piotra Wiaziemskiego
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek

Adama Mickiewicz, Dwa listy w Instytut de France w Paryżu
– opracowała Joanna Pietrzak-Thébault

Adama Mickiewicz, List do Paula Mathieu Laurent de l’Ardèche’a
– opracowała Maria Prussak

Adam Mickiewicz,
Przekład Farysa i list do Pierre-Jean Davida d’ Anders odnaleziony przez Leszka Kuka
– opracowała Maria Dernałowicz

Adama Mickiewicz, Poręczenie dla Banku Emigracji Polskiej
– opracował Janusz Nowak
List Rady Szkoły Narodowej Polskiej na Batignolles, do Romana Oraczewskiego, podpisany przez Adama Mickiewicza
– opracował Andrzej Kaszlej

Zbigniew Sudolski,
Mickiewicz nadal improwizuje (o domniemanym autorstwie dwóch wierszy filomackich)

Antoniego Ostrowskiego wspomnienia o Mickiewiczu i Tobiańskim
– opracowała Elżbieta Z. Wichrowska

Antoni Ostrowski , Kopia listu do Adama Mickiewicza
– opracowała Elżbieta Wichrowska

Zofia Stefanowska,
Poeta powiatu nowogródzkiego

Urszula M. Benka
Władca i Bóg

Natalia Michałowa
Adam Mickiewicz w poemacie Puszkina „Eugeniusz Oniegin”

Ryszard Kiersnowski
Rodzinnych mickiewiczianów ciąg dalszy

Sergiusz Rybczonek
Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli

Miscellanea mickiewiczowskie:
1) Maria Szymanowska, List do Bartela Thorvaldsena
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek
2) Ciekawe świadectwo wczesnej recepcji „Pana Tadeusza”
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek
3) Ks. Henryk Kietliński SAC, Portret Adama Mickiewicza. Pro memoria
4) Ks. Henryk Kietliński SAC, Moje dialogi z Adamem w Caffe Greco
5) Ks. Henryk Kietliński, Niezwykłe odkrycie (na szlaku mickiewiczowskim)

Janusz Odrowąż-Pieniążek
Bilans Roku Mickiewiczowskiego

Czesław Zgorzelski
Materiały do historii Archiwum Filomatów

Maria Janina Zienowicz-Zagałowa
Archiwum Filomatów w Wilnie. Mój udział w przewożeniu go do PRL

Alina Kowalczykowa,
Świteź i inne miejsca. Pamiątki mickiewiczowskie w zagrożeniach

Ryszard Löw
Mickiewicz w świecie hebrajskim

„Ile ja wieków na ten list czekałem…”
Listy Stefanii Ginowskiej do Adolfa Januszkiewicza
– opracował Jan Trynkowski

Syberyjscy mistrzowie Sieroszewskiego. Listy do G.N i A.W Potaninów
– opracowała Barbara Koc

Danuta Knysz-Tomaszewska,
Między Prowansją, Paryżem a Warszawą, czyli o archiwum domowym Paula Cazina

Nekrologi:
Janusz Odrowąż-Pieniążek
Czesław Zgorzelski 1908-1996
Janusz Odrowąż-Pieniążek
Jean-Charles Gille-Maisani 1924-1995
Hanna Szwankowska
Ryszard Kazimierz Lewański 1918-1996
Janusz Odrowąż-Pieniążek
Andrzej Syrokomla-Bułhak 1938-1999

Elżbieta Woźnicka-Szewczakowa 1938-1999

Spis ilustracji

Kalendarium Muzeum Literatury za lata 1993-1998
Zofia Wolska-Grodecka

„Blok-Notes” nr 11
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Komitet redakcyjny: Halina Natuniewicz, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Rok wydania: 1994
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 391
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Maria Dernałowicz
Okruchy kroniki Mickiewiczowskiej

Ryszard Kiersznowski
Zamek Horeszków i jego mieszkańcy

Dora Kacnelson
Zapiski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej o Adamie i Celinie Mickiewiczach z lat 1833, 1834, 1835 i 1842

John Lacey Brown
„Jedna dusza w ciałach dwóch” – przyjaźń Mickiewicza z Margaret Fuller

Miscellanea Mickiewiczowskie
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek
1. Mickiewicz w Panteonie Nadara
2. Dedykacja Mickiewicza dla Montalemberta na egzemplarzu pierwszego wydania „Dziadów części III”
3. Podobizna listu Mickiewicza do Edgara Quineta
4. Obiad u państwa Mickiewiczów 22 czerwca 1853 roku
5. Raport szpiega austriackiego o Adamie Mickiewiczu
6. Rogaliński wierszyk Mickiewicza

Urszula Krzysiak
Listy Władysława Mickiewicza do Teofila Lenartowicza

Grigorij Marachow
Przyjazd Władysława Mickiewicza na Ukrainę i polskie manifestacje patriotyczne w Żytomierzu w świetle urzędowej korespondencji

Zbigniew Sudolski
Listy rodziny Januszewskich do Aleksandry Bécu-Mianowskiej

Halina Gacowa i Jerzy Pavi
Listy Karola de Montalemberta do Cezarego Platera z lat 1848-1853

Jean-Charles Gille-Maisani
Studium grafologiczne pisma Juliusza Słowackiego

Joachim T. Bear
Nietzsche i polski modernizm

Józef Hurwic
Prymas Polski zmarły w Marsylii

Helenka Glewienko
W kwestii półpolskiego pochodzenia Mikołaja Niekrasowa

Nekrologi:
Krystyna Jaworska, Marina Bersano-Begey (1907-1992)
Bibliografia pism polonistycznych Mariny Bersano-Begey

Sławomir Kędzierski, Wanda Broniewska (1894-1991)
Zofia Stefanowska, Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993)

Spis ilustracji

Kalendarium wystaw i imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w latach 1989-1992
– opracowała Zofia Wolska-Grodecka

Blok-Notes” nr 10
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Komitet redakcyjny: Halina Natuniewicz, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Rok wydania: 1991
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 464
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Janusz Odrowąż-Pieniążek
Tropy do Pragi. List Franciszka Malewskiego do Adama Mickiewicza

Ewa Laudan
„Habend sua fata libelli” – Adolfa Januszkiewicza II tomik „Poezji” Adama Mickiewicza z wariantem „Strofy pocałunkowej”

Zbigniew Sudolski
Kultura duchowa Celiny Mickiewiczowej

Zbigniew Sudolski
Polscy korespondenci Celiny Mickiewiczowej

Wacław Szyszkowski
Ludwik Gorecki (Lulu), wnuk Adama Mickiewicza

Bronisław Biliński
Kapitoliński laur Adama Mickiewicza (1877-1879)

Siergiej Romaniuk
Adam Mickiewicz w Moskwie

Miscellanea Mickiewiczowskie
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek
1. Egzemplarz Mickiewiczowski rozprawy Elsnera „O merytoryczności i rytmiczności języka polskiego”, czytał w r. 1939 Karol Wojtyła
2. Rzymski portret Wiery i Anstazji Chlustin
3. Nieznany portret Marii z Wereszczaków Puttkamerowej
4. Willa Beau-Séjour w Lozannie
5. Portret Jakuba Jundziłła
6. Domek w Kartofliskach
7. Odnalezienie „Albumu Moszyńskiego”

Claire Nicolas-Lelièvre
Germanie de Staël-Holstein

Alina Kowalczykowa
Epizod drezdeński

O. A. Jarenko
Józef Oleszkiewicz w Petersburgu

Adama Gałkowski
Międzynarodowy dziennik „l’Espérance”

Remigiusz Forycki
Między apostazją a palinodią polityczną: hrabia Adama Gurowski i markiz de Custine

Andrzej Biernacki
Erazm Jerzmanowski i jego fundacja

Marian Marek Drozdowski
Wojenny epizod w biografii Lechonia

Nekrologi:
J.O.P., Adam Mauersberger (1910-1988)
Halina Natuniewicz, Wspomnienie o dyrektorze Adamie Mauersbergerze
J.O.P., Nelly Strugowa (1892-1989)

Spis ilustracji

Kalendarium wystaw i imprez organizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w latach 1986-1988

Spis ilustracji do Kalendarium

Blok-Notes” nr 9
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Komitet redakcyjny: Tadeusz Januszewski, Halina Natuniewicz
Rok wydania: 1988
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 464
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Janusz Odrowąż-Pieniążek
„Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie”. Nieznane autografy Adama Mickiewicza: Karta „Pana Tadeusza”, cztery listy z lat 1830-1852

Jean-Charles Gille-Maisani
Studium psychologiczne pisma i twarzy rodziców Adama Mickiewicza

Zbigniew Sudolski
Francuscy korespondenci Celiny Mickiewiczowej

Jerzy Gorecki
Wspomnienia rodzinne

Adam Zieliński
Władysław Mickiewicz w Portugalii. Nieznane listy do Joaquima Oliveiry Martina

Andrzej Biernacki
Betyzyany

Piotr Szubert
Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie

Laurie Lee
Obrzędy żałobne w Warszawie

Miscellanea Mickiewiczowskie
– opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek
1. Swawolny wierszyk pana Mikołaja
2. Rejestr bielizny Adama Mickiewicza
3. Akt metrykalny Józefa Mickiewicza
4. Nagroda Szkoły Narodowej Polskiej – książka z autografem Mickiewicza
5. Portret Adama Mickiewicza
6. Dom pod Kownem
7. Jan Paweł II na karcie czytelników „Manuskryptu Historyi Polskiey Adama Mickiewicza” w Bibliotece bolońskiego Archigimnazjum

Marian Przedpełski
Kępa Juranda. Wokół „Krzyżaków” H. Sienkiewicza

Janusz Odrowąż-Pieniążek
Geneza i Historia Muzeum Literatury

Zdzisław Libera
Znaczenie Muzeum Literatury w kształtowaniu życia kulturalnego w stolicy i kraju

Tadeusz Błażejewski
Wystawiennictwo w Muzeum typu literackiego

Józef Dużyk
Z polskich dziejów nietypowego Muzeum,
Rzymskiej „Cafe Greco”

Spis ilustracji

Kalendarium wystaw i imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum Literatury w latach 1981-1985
– opracowała Zofia Wolska-Grodecka

Spis ilustracji do kalendarium

Blok-Notes” nr 8
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Komitet redakcyjny: Barbara Bargłowska, Tadeusz Januszewski, Halina Natuniewicz
Rok wydania: 1983
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 331
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Andrzej Biernacki
Ze sztambucha Szembeków

Marina Bersano-Begey
Korespondencja Attyli Begeya z Władysławem Mickiewiczem

Halina Gacowa, Jerzy Parvi
Listy Charlesa de Montalemberta do Jana Koźmiana z lat 1850-1867

Aurelia Wyleżyńska
Spadkobierca dobroci. (W pierwszą rocznicę zgonu Józefa Mickiewicza). Do druku podał, przypisami i posłowiem opatrzył Józef Mayer

Nina I. Michałowa
Wasilij Puszkin – moskiewski znajomy Adama Mickiewicza

Peter Drews
O recepcji Mickiewicza w niemieckim obszarze językowym

Piotr Szubert
Pomniki Adama Mickiewicza. Zarys problematyki

Józef Dużyk
W domach Pirandella – Agrigento, Rzym

Danuta Szczęsna
Muzeum Ryszarda Wagnera w Bayreuth

Elżbieta Banko-Sitek
Bibliografia wydawnictw Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w latach 1950-1980

Kalendarium wystaw i imprez kulturalnych zorganizowanych przez Muzeum Literatury w latach 1977-1980
– opracowała Zofia Wolska-Grodecka

„Blok-Notes” nr 7
Redaktor naczelny: Janusz Odrowąż-Pieniążek
Redaktor: Małgorzata Kucza-Kuczyńska
Komitet redakcyjny: Halina Natuniewicz, Maria Polakowska, Sławomir Kędzierski, Tadeusz Januszewski
Rok wydania: 1975
ISNN 0324-8925
Ilość stron: 291
Format: 16,5 cm x 22,5 cm
Okładka: twarda
Cena 5 zł

Zawartość:

Trzy nieznane listy Adama Miskiewicza
1. List do Eustachego Januszkiewicza – opracowała Ksenia Kostenicz
Kilka uwag w sprawie nieznanego listu Mickiewicza do Eustachego Januszkiewicza
– oprac. Robin Kemball (przeł. K. Kostenicz)
2. List do Edgara Quineta – opracowała Ksenia Kostenicz
3. List do Henry Reeve’a – opracował Eugeniusz Sawrymowicz

Zofia Stefanowska
O dantejskości trzeciej części „Dziadów”

Ksenia Kostenicz
Prawda i nieprawda w relacjach o śmierci Mickiewicza

Izolda Wasiljewna Kislakowa
Nieznany portret Mickiewicza (przeł. A. Szymański)

Tadeusz Januszewski
Reduta nr 54

Zbigniew Sudolski
Nowe listy Krasińskiego

Antonina Welman-Stengert
Listy J. U. Niemcewicza do Amelii Załuskiej

F. J. Stiekłowa
Polscy romantycy na Syberii i w Kazachstanie (przeł. A Szymański)

Aleksander Janta
„Nic własnego nikomu”. Opowieść o moich polonikach

Halina Natuniewicz
Zagadnienia książki muzealnej na przykładzie zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie

Sławomir Kędzierski
Problematyka muzealnictwa literackiego w krajach socjalistycznych, na podstawie konferencji w Martinie

Tadeusz Januszewski
Muzea literackie i muzeum literatury

Jadwiga Chruścińska
Antoni Trepiński – dziennikarz, bibliofil, badacz literatury

Kalendarium wystaw i imprez zorganizowanych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1972-1973
– opracowała Zofia Wolska

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP