Nabór kandydatów / kandydatek na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy i zastępstwo kierowcy
Oddział: , Dodano: 30 sierpnia 2021

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie prowadzi nabór kandydatów / kandydatek na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy i zastępstwo kierowcy 

Nr referencyjny: ML/04

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska: Pracownik gospodarczy i zastępstwo kierowcy w dziale Administracji

Podstawowe obowiązki:

 1. Dbanie o czystość i porządek  przed kamienicami ML od ul. Rynek Starego Miasta 20 oraz ul. Brzozowej 17/23 oraz na dziedzińcu i we wnętrzu kamienic – mycie ciągów komunikacyjnych, codzienny obchód budynku wraz ze sprawdzeniem wystąpienia ewentualnych usterek
 2. W sezonie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich sola i piaskiem.
 3. W sezonie letnim: pielęgnacja zieleni na dziedzińcu muzeum, pielenie, nawożenie i  podlewanie roślin.
 4. Wykonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek; hydraulicznych, ślusarskich; drobne prace malarskie, remontowe, pomoc w montażu wystaw i pokazów.
 5. Wykonywanie czynności spedycyjnych oraz konwojowanie przewożonego ładunku, pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń muzealnych.
 6. Nadzorowanie wszelkich prac remontowo-modernizacyjnych oraz usługowych wykonywanych w budynku.

Wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Wykształcenie zawodowe  techniczne (preferowane średnie mechaniczne),
 4. Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako kierowca,
 5. Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 6. Dyspozycyjność,
 7. Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne,
 8. Kultura osobista.

Oferujemy:    

 1. Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole.

CV zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej prosimy przesyłać/dostarczyć do dnia 6.09.2021 r.

– adres e-mail: rekrutacja@muzeumliteratury.pl w tytule wiadomości proszę podać: ML/04

– lub złożyć dokument osobiście w sekretariacie adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dla potrzebnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyże adresy w terminie do dnia 06.09.2021 r.

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP