Zapraszamy na konferencję o poezji Juliana Tuwima
Oddział: , Dodano: 30 września 2013

Fundacja Czas Dzieci zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową
Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym

19-20 października 2013 roku w Muzeum Literatury
przy Rynku Starego Miasta 20 w Warszawie

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat twórczości Juliana Tuwima w dobie wyzwań nowoczesności oraz integracja środowisk popularyzujących literaturę dla dzieci. Pragniemy stworzyć wspólną przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami dyskursu naukowego a praktykami codzienności – nauczycielami, bibliotekarzami, pracownikami instytucji kultury, właścicielami księgarń, klubów, kawiarni literackich czy wydawcami.

Podejmując wieloaspektową, pogłębioną refleksję, uwzględniającą różnorodne perspektywy i doświadczenia, a przede wszystkim wiedzę z zakresu marketingu i promocji literatury, jesteśmy w stanie skutecznie rozbudzać czytelnicze zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Organizowana konferencja będzie także podsumowaniem projektu Lokomotywa wciąż ma parę! organizowanym przez Fundację Czas Dzieci w ramach obchodów Roku Tuwima.

Konferencja będzie składać się z dwóch części – panelu teoretycznego oraz warsztatów metodycznych. Podczas panelu teoretycznego zostaną przybliżone następujące tematy:
• aktualne kierunki badań w obszarze literatury dla dzieci,
• rola tekstów Tuwima w procesie konstytuowania się dziecięcej podmiotowości;
• wpływ tekstów Tuwima na kształtowanie dziecięcej percepcji świata;
• intertekstualne gry z Tuwimem w najnowszej literaturze dla dzieci;
• problematyka translacyjna tekstów Tuwima;
• ilustracja książek dla dzieci – rola, przemiany, wyzwania na przykładzie dziedzictwa Tuwimowskiego.

Ponadto, uczestnicy konferencji będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi praktykami i animatorami kultury, reprezentującymi instytucje zróżnicowane pod względem charakteru, sposobu i skali działania oraz lokalizacji.

Organizatorzy konferencji podzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu Lokomotywa wciąż ma parę!, będącego przykładem nowoczesnej animacji literatury oraz jej promocji w przestrzeni miejskiej.

Wychodząc na przeciw potrzebom środowisk związanych z popularyzowaniem literatury dla dzieci, w ramach konferencji odbędą się innowacyjne warsztaty metodyczne, łączące naukę nowoczesnej animacji literatury z jej skuteczną promocją.

Podczas warsztatów doświadczeni metodycy pokażą, jak pracować z tekstami Tuwima za pomocą nowatorskich technik edukacyjnych i środków przekazu. Natomiast praktycy w zakresie zarządzania kulturą i projektami przybliżą uczestnikom konferencji sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych do promocji czytelnictwa. Efektem pracy będzie nowy, wspólny dla wszystkich uczestników projekt możliwy do zrealizowania we własnych placówkach.

Wśród wykładowców znajdą się wybitni specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, metodyki, bibliotekoznawstwa, promocji kultury i czytelnictwa, jurorzy prestiżowych konkursów, członkowie Polskiej Sekcji IBBY oraz znani autorzy książek dla dzieci.

prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska – prozaik, poetka, autorka licznych wierszy i bajek dla dzieci, absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i wykładowca tego Uniwersytetu, wybitny krytyk literacki, badacz literatury i popularyzator czytelnictwa, inicjator powstania i redaktorka naczelna miesięcznika „Guliwer” (do 2002). Współpracuje z wieloma czasopismami dla dzieci. Członkini Zarządu Polskiej Sekcji IBBY. Nagrodzona Orderem Uśmiechu, Medalem im. Janusza Korczaka, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wieloma innymi odznaczeniami. Autorka: Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej;

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński – kierownik Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najznakomitszych w Polsce specjalistów zajmujących się literaturą dziecięcą, autor książek Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, czy Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy; inicjator i kierownik studiów podyplomowych Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności;

dr Grażyna Walczewska-Klimczak – adiunkt w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, członek Polskiej Sekcji IBBY oraz honorowy członek i konsultant naukowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA;

mgr Anna Maria Czernow – członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. Baśni wiecznego powrotu;

Piotr Matywiecki – laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2008 w kategorii eseistyka, autor nominowanej do nagrody Nike 2008 książki Twarz Tuwima, niezwykle ceniony poeta, eseista oraz krytyk literacki;

mgr Joanna Olech – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, grafik, pisarka i specjalistka z zakresu ilustracji, laureatka licznych prestiżowych nagród, m.in. Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego czy nagrody specjalnej Polskiej Sekcji IBBY.

program pierwszego dnia

program drugiego dnia

Warunki uczestnictwa w konferencji:
• przesłanie formularza zgłoszeniowego kliknij tutaj
• uiszczenie zapłaty w kwocie 150 zł na konto fundacji (zyski z konferencji będą przeznaczone na cele statutowe fundacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i niezamożnych mieszkających w środowiskach peryferyjnych z trudnym dostępem do kultury i edukacji)

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za konferencję na cele statutowe fundacji”.

W ramach opłaty organizator zapewnia:
• uczestnictwo w wykładach
• uczestnictwo w warsztatach metodycznych oraz niezbędne materiały
• materiały konferencyjne
• dostęp do materiałów pokonferencyjnych
• poczęstunek (przerwy kawowe oraz lunch)

Fundacja dopuszcza zwolnienie z opłat osób będących w trudnej sytuacji materialnej. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynacja konferencji:

Agnieszka Karp-Szymańska

członek zarządu fundacji Czas Dzieci

agnieszka.karp@czasdzieci.pl


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP