Muzeum Literatury: Ksiazka
Wybór tekstów i redakcja:
Grażyna Grochowiakowa
Wstęp:
dr Michał Friedrich
Projekt graficzny i skład:
Zuzanna Rosińska-Waś
Format: 125 x 190 mm
Ilość stron: 106
Okładka: miękka
Druk: Pasaż Sp. z o.o.,
30-363 Kraków,
ul. Rydlówka 24
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-944964-6-3
Cena: 20 zł
Stanisław Grochowiak „Wiersze niepublikowane”

Tomik Wiersze niepublikowane Stanisława Grochowiaka (1934-76) to publikacja towarzysząca pokazowi rękopisów i rysunków Poety ze zbiorów Muzeum Literatury. Ta unikatowa antologia, ułożona w trzy części tematyczne (życie, miłość, śmierć), w obrębie których pomieszczono teksty od najstarszych (pisanych przez zaledwie 14-letniego chłopca) po ostatnie, pozwala zaobserwować rozwój wyobraźni poetyckiej Autora.

Książka jest pierwszym tomem projektowanej serii „Biblioteka Muzeum Literatury”, w której będziemy publikować utwory literackie ze zbiorów Działu Rękopisów naszego muzeum, zestawiając wydrukowany tekst z podobizną jego autografu.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP