Wszelkie pytania związane z przetargami należy kierować do:
Kierownik Tomasz Chojczak
tel. 022 635 96 52, 022 831 40 61 wew. 104
e-mail: administracja@muzeumliteratury.pl
Przetargi i zamówienia publiczne
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP