Archiwum wystaw
Oddział: , Data dodania: 25 sierpnia 2010
Muzyka, obraz, projekcje, instalacje. Próba reinterpretacji poematu C.K. Norwida Wystawa archiwalna – 2010 rok Pierwsza od ponad dwudziestu lat próba odczytania poematu za pomocą nowych narzędzi multimedialnych i instalacji przestrzennych. Ekspozycja stara się uchwycić związki między twórczością Chopina i Norwida. […]
Oddział: , Data dodania: 18 grudnia 2009
Czynna od 18 grudnia 2009 r. – 21 marca 2010 r. Wystawa prezentuje bogaty zbiór wydawnictw drugiego obiegu Biblioteki Instytutu Badań Literackich w porządku chronologicznym. Na wstępie przywołane zostały te momenty historii PRL, które doprowadziły do powstania opozycji i niezależnego […]
Oddział: , Data dodania: 13 października 2009
Wystawa czynna od 16 października – 31 grudnia 2009 r. „Kochana moja. Wątpię o tym, czy masz jakąkolwiek wiadomość o mnie, równie jak ja nic o Was nie wiem i niepokoję się Waszym losem (…)” – pisał z obozu jenieckiego […]
Oddział: , Data dodania: 13 października 2009
Wystawa czynna od 14 października do 30 października 2009 r. Wydawnictwo Artystyczne Urszuli Kurtiak i Edwarda Leya powstało w Koszalinie w 1989 roku. Dwadzieścia lat jego istnienia to wiele niezwykłych edycji bibliofilskich w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, arabskimi […]
Oddział: , Data dodania: 14 maja 2009
Wystawa „Cudowne lata. Muzyka, poezja, malarstwo. Lata 70. I 80.” Muzeum Literatury w Warszawie, 14 maja-20 września 2009 r. • katalog wystawy – zobacz W roku bieżącym [2009 – przyp. administrator] mija 20. rocznica odzyskania przez Polskę wolności. Muzeum Literatury […]
Oddział: , Data dodania: 13 lipca 2008
Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zaprasza na otwarcie wystawy „Wacław Sieroszewski – pisarz, zesłaniec, legionista”. Ekspozycja zorganizowana w 150 rocznicę jego urodzin, przypomni sylwetkę Pisarza o niezwykłej biografii, więźnia X Pawilonu, zesłańca na Sybir, […]
Oddział: , Data dodania: 20 marca 2008
Od 31 marca do 26 kwietnia 2008 r. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, prezentuje wystawę pt.: ZAiKS. Nie tylko ludzie pióra, zorganizowaną z okazji 90 rocznicy utworzenia tej Instytucji. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych był pierwszą w Polsce instytucją prawa […]
Oddział: , Data dodania: 17 marca 2008
Wystawa Podróże Pana Cogito została otwarta 17 marca 2007 i trwała do marca 2008 roku. Było to jedno z głównych wydarzeń ogłoszonego przez Sejm RP Roku Herberta. Koncepcja ekspozycji, wyzyskując układ architektoniczny wnętrz muzeum, zbudowana została na planie koła – […]
Oddział: , Data dodania: 22 października 2007
Wystawa archiwalna: czynna od 1 marca do 15 sierpnia 2007 roku Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem – i tak zawsze– usque ad finem… To follow the dream, and again to follow the dream – and – so […]
Oddział: , Data dodania: 9 października 2007
Wystawa czynna 9 października – 31 grudnia 2007 r. Wystawa nasza stawia sobie za zadanie złożenie hołdu największemu przedstawicielowi Młodej Polski – Stanisławowi Wyspiańskiemu. Pragniemy na okres Młodej Polski spojrzeć jego oczyma, ukazać go w jego wielowątkowości tematycznej, zmienności nastrojów [...]
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP