Muzeum Literatury: Ksiazka
Koncepcja i redakcja
merytoryczna:
Agata Araszkiewicz, Bożena Keff,
Joanna Pogorzelska
Korekta:
Daria Majewska
Projekt graficzny serii:
Aleksander Modzelewski
Rok wydania: 2019
Format: 14 cm x 22 cm
Ilość stron: 207
Okładka: miękka
Druk:
Drukarnia Pasaż
ul. Rydlówka 24
30-347 Kraków
ISBN:
978-83-953764-1-2
Cena: 35 zł
Swojskość, obcość, różnorodność. Wokół Zuzanny Ginczanki. Tom pokonferencyjny Muzeum Literatury

Czy Zuzanna Ginczanka może z nami zostać? I w jaki sposób? – to najważniejsze pytania jakie stawia nowa książka wydana przez Muzeum Literatury, pod redakcją Agaty Araszkiewicz, Bożeny Keff i Joanny Pogorzelskiej. Publikacja jest rezultatem dwudniowej konferencji pod takim samym tytułem: Swojskość, obcość, różnorodność. Wokół Zuzanny Ginczanki, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2016 r., towarzysząc wystawie Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem.

W pierwszej części tomu, zatytułowanej: Testament. Dziedzictwo. Skrytka, poświęconej ostatniemu wierszowi Ginczanki ***[Non omnis moriar], Aleksander Nawarecki w eseju Litera „ż” w życiu i twórczości Zuzanny Ginczanki dokonuje lingwistycznej dekonstrukcji fonicznego brzmienia wiersza i ukazuje głęboki wewnętrzny proces tożsamościowy poetki zapisany w językowych realizacjach. Natomiast Jacek Leociak w swoim tekście ***[Non omnis moriar] Materiał dowodowy… wiersz…świadectwo analizuje wieloznaczny status jednego z mistrzowskich utworów w polskiej poezji, widząc w nim także dokument, zmuszający nas czytać Ginczankę w sposób stale, od nowa zobowiązujący.

Temat śmierci Poetki doczekał się ostatnio obszernego omówienia w pionierskich badaniach historycznych Ryszarda Kotarby. Opublikowane w książce, odkrywcze, zupełnie nowe dane, zawarte w artykule Zuzanna Ginczanka w okupacyjnym Krakowie (1942-1944), dotyczące ostatnich miesięcy życia poetki, pozwalają na doprecyzowanie daty jej śmierci i przesunięcie z – dotychczas przyjętego – grudnia 1943 roku na maj 1944 roku. Tę część kończy artykuł Tomasza WójcikaDwa mity. Topografia Zuzanny Ginczanki, ukazujący poetycki dorobek Ginczanki, który wydobywa perspektywę jej młodego wieku (poetka zginęła mając 27 lat) i podkreśla kategorię kobiecego „geniuszu”.

Wątek ten rozwija kolejna część książki, zatytułowana Kobiecy modernizm a literatura jidysz: wykluczenie i odnowa znaczeń, ukazująca osiągnięcia artystyczne Ginczanki w perspektywie „kobiecego modernizmu” – zarówno tradycji kobiet piszących w fin de siècle’u jak i dwudziestoleciu międzywojennym. Jeśli Ginczanka odnawia znaczenia, rozwijając intymistyczny paradygmat krytyki kultury, to ma swoją prekursorkę w postaci Marii Komornickiej/Piotra Odmieńca Własta (w omówieniu Brigidy Helbig-Mischewski, Marginalizacja i wykluczenie wybitnych kobiet).

W kontekście kobiecej konstelacji literackiej dwudziestolecia sytuuje dorobek Ginczanki Agata Araszkiewicz w swoim tekście, Zuzanna Ginczanka – rozkwit literatury pisanej przez kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym. Uzupełnia to Bożena Keff, która zestawia Ginczankę z Deborą Vogel, autorką zapomnianą i niedocenioną, a funkcjonującą na pogłębionym marginesie kanonu, czyli pograniczu języka polskiego i jidysz. Dekonstruując przemoc marginalizacji spuścizna Ginczanki, jako polsko-żydowskiej poetki, uwrażliwia nas na literaturę jidysz pisaną przez kobiety, której jedną z autorek, Rozę Jakubowicz, przedstawia Joanna LisekNowe Rachele w poezji jidysz.

Trzecia część książki – Ginczanka to nasza historia – zbiera teksty z konferencji, które odniosły się do tezy Jana Tomasza Grossa, dotyczącej udziału Polaków w Zagładzie. W tej części uwagę zwraca tekst Przemysława Czaplińskiego, Powroty Inności. Literatura polska 1986-2016 i kłopoty demokracji, odnoszący się do kategorii przemocy w wytwarzaniu zbiorowej narracji identyfikacyjnej. Badacz stawia dziedzictwo Ginczanki jako kontrapunkt do zmagań polskiej literatury okresu transformacji z obcością i innością. W tym kontekście niezwykle wybrzmiewa wieńczący tom tekst autorstwa Andrzeja Ledera, Ginczanka i odpowiedzialność. Duma z etycznej odwagi czy wstawanie z kolan? który upatruje w wyzwaniu, jakim jest dla nas świadectwo poetki, specjalnego rodzaju wezwania moralnego, zmuszającego Polaków do odnowienia swojego paktu z polskością, na nowych, bardziej otwartych i niewkluczających prawach.

Ostatnią część tomu stanowi esej wizualny według koncepcji Agaty Araszkiewicz, Sarmena Beglariana i Sylwii Szymaniak, prezentujący wybór dzieł współczesnych artystek i artystów, pokazywanych w ramach kolejnych odsłon wystawy Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem. Prace te – powstałe z inspiracji dziełem i postacią poetki – niejako mówią o jej losie i o naszych, współczesnych sposobach rozumienia jej fenomenu.

Wszelkie publikacje Muzeum Literatury można zamawiać: Ilona Lewandowska, kancelaria@muzeumliteratury.pl
Tel. 22 831 40 61 wew. 117

W sprawach merytorycznych dotyczących publikacji i wydawnictw prosimy o kontakt z Działem Wydawniczym: wydawnictwo@muzeumliteratury.pl. Tel. 22 831 40 63
Pozostałe wydawnictwa:
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP