Księga znaku Muzeum Literatury im. Adama Mickewicza

Podstawowa księga znaku to manual – zawierąjący opis budowy logotypu i przykłady jak należy prawidłowo stosować znak. Zasad zawartych w księdze znaku powinno się bezwzględnie przestrzegać. Karty zawierają opis budowy logotypu, kolorystykę, pole ochronne wokół znaku, znak wpisany w siatkę, warianty znaku, wersje kolorystyczne. Obrazują także sposoby poprawnego i niepoprawnego użycia znaku.

Księga znaku Muzeum Literatury im. Adama Mickewicza (.pdf) - pobierz
Logotyp ML & księga znaku

Wersje logotypu Muzeum Literatury do druku (CMYK):

ML_logo_pion_wersja_podstawowa.ai – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa.eps – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa.cdr – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa.pdf – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa.tif – pobierz

ML_logo_poziom_wersja_podstawowa.ai – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa.eps – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa.cdr – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa.pdf – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa.tif – pobierz

ML_logo_pion_kontra.ai – pobierz
ML_logo_pion_kontra.eps – pobierz
ML_logo_pion_kontra.pdf – pobierz
ML_logo_pion_kontra.tif – pobierz

Wersje logotypu Muzeum Literatury do druku (Pantone):

ML_logo_pion_wersja_podstawowa_PANTONE.ai – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa_PANTONE.eps – pobierz
ML_logo_pion_wersja_podstawowa_PANTONE.pdf – pobierz

ML_logo_poziom_wersja_podstawowa_PANTONE.ai – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa_PANTONE.eps – pobierz
ML_logo_poziom_wersja_podstawowa_PANTONE.pdf – pobierz

Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP