Katarzyna Betlińska: „Miejsce akcji: Warszawa”
Oddział: , Dodano: 28 stycznia 2013

Katarzyna Betlińska: Miejsce akcji: WARSZAWA
Wystawa portretów pisarzy, których twórczość związana jest ze stolicą.

Projekt artystyczny Katarzyny Betlińskiej, który będzie można zobaczyć w Muzeum Literatury od piątku 15 lutego 2013 r., prezentuje współczesnych pisarzy i ich narracyjne związki ze stolicą. Dwudziestu ośmiu twórców biorących udział w projekcie zdecydowało się na odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego piszę o Warszawie? Każdą wypowiedź uzupełnia artystyczny portret fotograficzny wykonany przez autorkę projektu, a całość pozwala wniknąć głębiej w fascynacje i zainteresowania bohaterów wystawy:

Pawła Beręsewicza
Tadeusza Cegielskiego
Sylwii Chutnik
Mariusza Czubaja
Mariana Marka Drozdowskiego
Maria]i Faryny Paszkiewicz
Roberta Gawkowskiego
Wiktora Hagena
Jerzego Kasprzaka
Tomasza Konatkowskiego
Heleny Kowalik
Magdaleny Kozak
Lecha Królikowskiego
Marka Kwiatkowskiego
Zygmunta Miłoszewskiego
Marka Nowakowskiego
Marka Ostrowskiego
Joanny Papuzińskiej
Małgorzaty Karoliny Piekarskiej
Henryka Sienkiewicza
Magdaleny Stopy
Michała Studniarka
Danuty Szmit-Zawieruchy
Tadeusza Świątka
Krzysztofa Vargi
Józefa Kazimierza Wroniszewskiego
Jarosława Zielińskiego

Tak jak bogata i różnorodna jest Warszawa, tak różne są spojrzenia na nią. Bohaterowie przedstawianego cyklu w swoich historiach to mrocznych, to humorystycznych opisują minione dzieje miasta, przybliżają jego teraźniejszość, a czasem puszczają wodze fantazji i wkraczają w przyszłość czy… światy rzeczywistości równoległej. Zawsze dostrzegają, ubierają w słowa i przelewają na papier problemy ważkie oraz przekazują nietuzinkowe, zastanawiające informacje. To słowo stało się dla nich narzędziem prowadzącym do spotkania sztuki z życiem – tak powołują obszar pełen złożonych relacji. Podobnie jest w przypadku mojej twórczości. I mnie zależy na uruchomieniu procesów poznawczych, budowaniu relacji uczestnictwa, na interaktywności i wypracowaniu więzi.

Ufam, że sposób prezentacji portretów zapewnia przejrzysty przekaz tych treści. Bo czy kiedykolwiek widzimy siebie takimi, jakimi widzą nas inni? Portret to wypowiedź, która pozwala na stworzenie wspólnej przestrzeni twórcom i odbiorcom, kryje w sobie bezpośredniość, naturalność i szczerość. To odbiorca dokonuje interpretacji dzieła, a w konsekwencji jego refleksja „odczytuje” osobowość twórcy, jego doświadczenia, energię, pragnienia. Uczestnicy projektu zaufali mojej wyobraźni, mojemu widzeniu ich wewnętrznego świata, bo łączy nas przekonanie, iż patrzeć i widzieć to zarazem wiedzieć o rzeczywistości, wyrobić sobie o niej sąd. Mojej wyobraźni i wiedzy zaufali również przyznający mi twórcze stypendium Pani Prezydent m.st. Warszawy i członkowie Zarządu Dzielnicy Śródmieście. Dziękuję im za stworzenie mi możliwości zmierzenia się z tym, co dziś jest dla mnie cennym doświadczeniem na drodze artystycznego rozwoju.

Katarzyna Betlińska

Wystawa czynna w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza od 14 lutego do 31 marca 2013 roku.

Projekt finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa


Dodaj komentarz:

Przed dodaniem komentarza prosimy o przepisanie słów z obrazka (zabezpieczenie przed spamem).

 
Copyright © 2010-2017 Muzeum Literatury | Cennik | Polityka prywatności | Logotyp ML | Przetargi i zamówienia publiczne | BIP